Privacy statement

Privacy statement
 
1. Procedure en verwerking van http-protocolgegevens
 
Bij een bezoek aan onze websites www.phantasialand.de verzamelt onze webserver protocolgegevens (bijv. browsertype- en versie, besturingssysteem, datum en tijdstip van bezoek, URL van de linkende website en uw IP-adres) omtrent deze handelingen. Dit zijn geen persoonsgebonden gegevens. Het is niet mogelijk, de verkregen gegevens van een bepaald persoon te classificeren. 
De verzamelde gegevens worden door ons uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt. De informatie wordt niet aan derden verstrekt. De gegevens worden niet gekoppeld aan andere verkregen informatie. Bovendien worden de gegevens na een statistische analyse regelmatig binnen een week verwijderd. 
 
2. Gebruik van persoonsgegevens
 
Persoonsgegevens worden alleen, en enkel in die mate, gevorderd zoals u deze met uw medeweten aan ons ter beschikking heeft gesteld. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor reclame/marktonderzoek en optimalisatiedoeleinden, nadat u ons hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 
 
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens resp. deze na het geven van toestemming herroepen. U kunt uw verzoek tot herroeping indienen door een ondertekende brief of e-mail te sturen aan het onderstaande adres:
 
Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG
Internetredactie
Berggeiststraße 31 - 41
D - 50321 Brühl
webmaster@phantasialand.de
 
Het verstrekken van informatie met betrekking tot de doeleinden geschiedt op passende pagina’s van onze website en ondergaan geen wijzigingen achteraf. 
 
Het doorsturen van gegevens aan derden zonder uw toestemming gebeurt alleen indien wij hier wettelijk toe verplicht worden, bijv. voor veiligheidsdoeleinden of wanneer strafrechtelijke vervolging nodig is. 
 
3. Nieuwsbrief
 
Wanneer u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief, hebben wij naast uw e-mailadres een bevestiging nodig van het feit dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief (zogenaamde Double Obt-in – regeling). Deze gegevens hebben als doel, u de nieuwsbrief te kunnen toesturen en onze desbetreffende bevoegdheden te documenteren. Gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het aanmelden voor de nieuwsbrief en uw toestemming voor het opslaan van uw e-mailadres kan op elk gewenst moment worden herroepen. 
 
4. Gebruik van Cookies
 
Cookies zijn een hoeveelheid data, die door de webserver naar de webbrowser van de gebruiker worden verstuurd, en hier voor een volgend bezoek worden opgeslagen. 
Of de cookies bewaard worden bepaalt u zelf door uw browser zo in te stellen, dat u voor het opslaan van een cookie wordt geïnformeerd en deze pas wordt opgeslagen nadat u de cookie heeft geaccepteerd. Wij gebruiken cookies met als doel informatie te verzamelen over het gebruik van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden. 
De data bevatten geen persoonlijke informatie. De cookies worden niet gekoppeld aan door u verstrekte persoonsgegevens. 
 
5. Gebruik gastenboek/ fan-box
 
Met een bijdrage in het gastenboek en de fan-box stemt u in met het publiceren van uw bericht op onze website. Uw bijdrage wordt pas na het vrijgeven door de webmaster zichtbaar en wordt vooraf gecontroleerd. 
De webredactie heeft het recht om berichten te wijzigen of te verwijderen, met name berichten die in strijd zijn met de wetgeving. Op verzoek kan uw bericht op elk gewenst moment worden verwijderd. 
 
6. Google Analytics
 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van „Cookies“, gegevens die op uw computer worden geregistreerd en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door middel van een cookie verkregen informatie met betrekking tot het gebruik van deze website wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en hier opgeslagen. Bij inschakeling van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen EU-lidstaten en in andere staten van de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. 
Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de informatie aanwenden om uw bezoek aan deze website aangenamer te maken, om rapporten over de websiteactiviteiten op te maken en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te verlenen aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat uw browser in het kader van het gebruik van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies blokkeren via de instellingen van uw webbrowser; we wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet ten volle gebruik zult kunnen maken van alle functies op deze website. U kunt ook verhinderen dat de gegevens die door de cookie vergaard worden en betrekking hebben op het gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en daar worden verwerkt door een specifieke browser-plugin te downloaden en te installeren, die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) 
U kunt ook de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende links te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren
Op deze website wordt de trackingcode van Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp ();" uitgebreid, teneinde een anonieme verzameling van IP-adressen te verkrijgen. 
 
7. Facebook Social Plugins
 
Op deze website worden Social Plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com gebruikt, dat geëxploiteerd wordt door de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Deze plugins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of met de extensie “Facebook Social Plugin”. Een overzicht en een afbeelding van de Facebook Social Plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins.
Wanneer u een pagina van onze internetpresentaties opent die een dergelijke plugin bevat, bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks aan de browser doorgegeven en door de browser in de website geïntegreerd.
 
Door de integratie van de plugin ontvangt Facebook informatie dat u de betreffende pagina van onze website geopend heeft. Bent u ingelogd bij Facebook, dan kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Wanneer u een interactie met de plugin start, bijv. door de knop "vind ik leuk" te bedienen of op een bericht te reageren, wordt de betreffende informatie direct –dat houdt in zonder redactionele bewerking door de webmaster- door uw browser rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Ook wanneer uw geen account bij Facebook heeft, bestaat de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Doel en omvang van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke gegevens worden toegelicht in de Facebook-mededelingen over de privacybescherming.
Wanneer u het ongewenst acht dat Facebook via onze website informatie over u verzamelt, moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt.
 
8. Twitter Social Plugins
 
Aan onze internetpagina’s zijn plugins  van het netwerk Twitter inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA gekoppeld. De Twitter-plugins (tweet-Button) is te herkennen aan het twitter-logo op onze website. Meer informatie over de tweet-button vindt u hier: 
http://dev.twitter.com/
 
Wanneer u een van onze webpagina’s bezoekt, wordt er via de plugin een directe verbinding gegenereerd tussen uw browser en Twitter. Twitter wordt hierdoor over uw bezoek aan onze website met uw IP-adres geïnformeerd. 
Wanneer u op de „tweet-Button“ van Twitter klikt, terwijl u bij uw Twitter-account bent aangemeld, kunt u informatie van onze pagina op uw Twitter-pagina delen.
Hierdoor kan Twitter het bezoek van onze website koppelen aan uw account. Indien u geen account hebt bij Twitter, is het toch mogelijk dat Twitter uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Wij zijn niet op de hoogte van de inhoud en omgang van de verstrekte informatie, noch hebben wij invloed hierop. 
Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter onder http://twitter.com/privacy.
 
Wanneer u het ongewenst acht dat Twitter via onze website informatie over u verzamelt, moet u uitloggen bij Twitter voordat u onze website bezoekt.
 
9. Facebook Remarketing / Retargeting
 
Op onze website zijn remarketingtags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. Als u onze website bezoekt, wordt via de remarketingtags een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat uw IP-adres onze website heeft bezocht. Daardoor kan Facebook dit bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. De daarmee verkregen informatie kunnen wij gebruiken voor het tonen van Facebook Ads. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben of ontvangen van de inhoud van de verstuurde gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hieromtrent vindt u in de Verklaring van Gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Ingeval u niet wenst dat deze gegevens via Custom Audience worden verzameld, kunt u dit hier deactiveren.
 
10. Informatieplicht
 
U heeft het recht om op ieder gewenst moment informatie op te vragen over uw opgeslagen persoonsgegevens. Dit omvat ook de informatie over herkomst en ontvangers van uw gegevens en de doeleinden hiervan. U kunt uw aanvraag indienen door een ondertekende brief of e-mail te sturen aan het onderstaande adres: 
 
Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG
Berggeiststraße 31 - 41
D - 50321 Brühl
webmaster@phantasialand.de
 
Deze disclaimer heeft alleen betrekking op pagina’s op onze server en geldt niet voor de op onze website verlinkte websites. 
 

Contact

Phantasialand
Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG
Berggeiststraße 31 - 41
D - 50321 Brühl